dimarts, 14 de maig de 2013

Xarxes Regionals i Locals : Camps d' Energia

Aquest bloc és per impulsar nous camps d' Energia a les ciutats que ens ho estant demanat de Catalunya. D'aquesta manera podrem posar amb contacte les diferents ciutats que recolzen  l'Economia del Bé Comú. Entre tots ajudarem a crear aquests nous grups en xarxe a cada ciutat. 

El projecte que estem debatin és crear una Associació a Catalunya el septembre o be crear una  Federació a Catalunya
Guias Voluntaris

Agenda Nacional e Internacional

EmailCE en funcionament
CE Barcelona : https://www.facebook.com/groups/422672361081641/?fref=ts
CE Girona:  https://www.facebook.com/groups/227470030698898/?fref=ts
CE Terrassa :https://www.facebook.com/groups/384699581615948/?fref=ts
CE Cerdanyola: https://www.facebook.com/groups/122716564597020/?fref=ts

Propers CE
CE Bages
CE Maresme
CE Blanes
CE Tarragona edbccampdetarragona@gmail.com
CE Sabadell
CE Sant Cugat-La Floresta
CE Rubi
CE LLeida