dissabte, 11 de maig de 2013

Com crear un camp d'energia

El primer per crear un camp d'energia és comprovar si en la teva localitat o regió ja n'hi ha un en funcionament (pots comprovar-ho en la pestanya de camps d'energia). 
En el cas que hi hagi un creat, pots posar-te en contacte amb ells per incorporar-te al grup. Si pel contrari no hi ha cap creat, pots seguir llegint el manual per crear un camp d'energia.

També heu d'enviar un correu a la federació (ebc.federaciocatalunya@gmail.com) per deixar constància de l'interès de crear-ne un, així com les dades del responsable per afegir-les a l'apartat dels camps d'energia.

MANUAL DELS "CAMPS D'ENERGIA"

ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT DE L'ECONOMIA DEL BÉ COMÚ

Aquest manual ha de servir d'ajuda a totes aquelles persones compromeses que vulguin crear un camp d'energia en la seva regió. Proporciona idees i mostra les realitzacions aconseguides fins ara. No es pot esperar que tot el que indica aquesta guia des d'un principi es realitzi de manera perfecta. Per contra:
Tot aquell que vulgui difondre en la seva pròpia regió l'Economia del Bé Comú queda cordialment convidat a fundar com més aviat un camp d'energia. El present manual ofereix per a això el suport necessari.

QUÈ ÉS UN CAMP D'ENERGIA?

Un camp d'energia (CE) és un grup format per persones, empreses i comunitats que s'ha proposat portar a la pràctica la visió del sencer procés d'Economia del Bé Comú a nivell local i regional. En fundar un camp d'energia l'Economia del Bé Comú "presa terra, germina, arrela i comença a florir a la regió".

Entre les tasques del camp d'energia es troben, per exemple:

• Formar l'equip nucli i mantenir trobades regulars
• Activitats cara al públic: convocatòries, repartiment de fullets, punts d'informació, etc.
• Organitzar un grup local d'empreses pioneres i assessorar les mateixes a l'hora de treure el Balanç de l' Bé Comú
• Iniciar el procés que ha de portar a la fundació de la Comunitat del Bé Comú ia la Regió del BéComú
• Mediar conferenciants, cursets, informació sobre l'Economia del Bé Comú en escoles i universitats
• Formar una xarxa de conferenciants, consellers i auditors de la regió
• Cooperar estretament amb els cercles d'agents de la regió (per garantir la qualitat)
• Mantenir una bona connexió amb altres camps d'energia i amb el procés complet de l'Economia del Bé Comú
• Organitzar i assessorar una Avaluació-Peer
• Servir de persona de contacte a la regió

COM ES CREA UN CAMP D'ENERGIA?

Tant aviat com estiguin quatre o més persones profundament motivades que es proposin
dedicar-se a la difusió de l'Economia del Bé Comú en una regió serà possible fundar un camp d'energia.

Per això els fundadors han d'enviar els seus noms, adreces, números de telèfon i correu electrònic
a campodeenergia@economia-del-bien-comun.es. Quant siga reconegut el seu estatus com a camp d'energia, rebran una mateixa direcció de email i una pròpia pàgina en la pàgina web de l'Economia del 
Bé Comú, en la qual ells mateixos es presentaran i entraran en contacte amb les empreses pioneres, els agents, els partidaris i les persones interessades. Exemple d'aquestes pàgines pròpies del CE podeu veure aquí:
http://gwoe.net/

Qui PARTICIPA AL CAMP D'ENERGIA?

Els integrants del camp d'energia són els següents:

L'equip nucli (membres actius de l'associació)
Els Empresaris pioners de la regió
Els Municipis i les Regions del Bé Comú
Escoles, universitats i institucions educatives de la regió
Els agents (conferenciants, consultors / es i auditors / es de la regió)
Partidaris i membres de l'associació local o regional
Particulars interessats (els abonats al newsletter de la regió)

L'EQUIP NUCLI

Els membres de l'equip nucli són aquells que per motivació interna desitgen dedicar-se a l'organització d'un camp d'energia efectiu ia la difusió de l'Economia del Bé Comú en la regió.

S'ha comprovat que l'equip nucli funciona millor si la seva composició és heterogènia. Així s'aconsegueix més fàcilment una bona comunicació i cooperació amb els agents de la societat.

L'equip fundador ideal estaria format per, com a mínim, dues dones i dos homes. A la sessió inaugural es creurà una primera matriu de les tasques i responsabilitats, en ella es distribuiran les tasques de coordinació al major nombre possible de membres de l'equip nucli.

Les tasques de coordinació són, entre altres:
. Persona de contacte cara a l'exterior (per sol · licituds d'informació, premsa, etc.)
. Col · laboració amb l'Associació per al Foment de l'Economia del Bé Comú (representant, participació en trobades, etc.)
. Organització de les reunions de l'equip nucli (invitació, moderació, elaboració de protocols)
. Assessorament dels membres, donants i interessats en els camps d'energia (p.ex. a través de llistes de correu)

En el camp d'energia en cas ideal haurien d'establir relacions amb les entitats següents:
. Empreses, política comunal i regional
. Els mitjans
. Escoles, universitats i institucions educatives
. Sindicats i comitès d'empresa
. Moviments socials i ONG
. Institucions culturals
. Administració pública

LES EMPRESES PIONERES

Una empresa es converteix en empresa pionera quan al costat del balanç financer estableix el balanç del
Bé Comú i s'inscriu en la pàgina web de l'Associació per al Foment de l'Economia del Bé Comú com a empresa de suport. En establir el balanç del Bé Comú i assumir la pròpia responsabilitat, els empresaris poden posar en pràctica des d'aquest instant el model de l'Economia del Bé Comú, convertint-se així en pioners d'un canvi de valors en l'economia.

MUNICIPIS DEL BÉ COMÚ I REGIONS DEL BÉ COMÚ

Un municipi esdevé Municipi del Bé Comú quan dóna suport al procés general de l'EBC mitjançant una decisió del consell municipal, es declara com a comunitat simpatitzant a la pàgina web de l'Associació per al Foment de l'EBC i realitza almenys un dels cinc projectes següents:

- Treure i publicar el balanç del Bé Comú en les empreses públiques
- Convidar a les empreses privades a elaborar el balanç del Bé Comú
- Desenvolupar un "un índex comunal del Bé Comú", és a dir, un índex de qualitat de vida per a les comunitats

- Fomentar una "convenció econòmica municipal"


  1. Fer-se municipi simpatitzant de l’Economia del Bé comú, signant una carta. Aquest és ràpid i el podem fer quan volgueu; us enviem la carta i ens la torneu signada.
  2. Implantar al municipi el Balanç del Bé Comú, bé per àrees, parcialment o totalment segons les vostres capacitats.
  3. Fomentar la implantació del Balanç al teixit empresarial municipal
  4. Elaboració i implantació participativa d’un Índex del Bé Comú Municipal
  5. Projecte de participació ciutadana per promocionar i promoure una convenció econòmica municipal.
  6. Integrar-se amb altres municipis per crear una regió del bé comú.

ACTORS

Dins de l'Economia del Bé Comú ha diversos cercles d'agents que s'encarreguen de determinades tasques i les coordinen, per exemple:

- Conferenciants que difonen la idea de l'Economia del Bé Comú a través de conferències, panells de discussió, seminaris i tallers
- Consellers que assessoren a les empreses a l'hora de fer el balanç del Bé Comú i en els processos de canvi destinats a millorar els resultats dels balanços. A més, contribueixen al continu perfeccionament del balanç del Bé Comú
- Auditors que controlen els resultats dels balanços del Bé Comú de les empreses pioneres (tal com solen controlar els auditors corrents els balanços financers)

SIMPATITZANTS I MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ

Persones particulars, empreses, associacions, organitzacions i polític @ s poden donar suport públicament la
Economia del Bé Comú Amb això figurar en una llista de la pàgina web.

Al juliol de 2011 va ser fundar la "Associació per al Foment de l'Economia del Bé Comú" per donar suport, coordinar i finançar els camps d'energia i als grups d'acció. Poden ser membres tots els que ho desitgin, la quota a pagar queda a la consideració del participant.

PERSONES INTERESSADES

Persones interessades poden abonar al newsletter a través de la pàgina web. Queden registrades com a persones interessades i reben regularment informacions sobre el camp d'energia corresponent.

COL · LABORACIÓ EN EL CAMP D'ENERGIA

COMUNICACIÓ I PRESA DE DECISIONS

Ha quedat demostrada la conveniència d'aconseguir una cultura comunicativa guiada pels principis d'un intercanvi honest i positiu. Mètodes eficaços de diàleg com escolta activa, parlar de cor, comunicació no violenta i mètodes innovadors de decisió com consens, consentiment, consensuar sistèmic etc., Poden contribuir a una col · laboració estreta, constructiva i plaent. Si la base de la comunicació és sòlida, és més fàcil arribar a un consens ia la presa de decisions fecundes.

TROBADES I DOCUMENTACIÓ

Per arribar a una estreta col · laboració en el camp d'energia són imprescindibles les trobades regulars en viu dels membres de l'equip-nucli. Aquestes trobades serveixen per discutir i decidir sobre aquells punts que afecten a tots els membres del camp d'energia. Per als temes més concrets hi ha els subgrups (equips d'enfocament) (veure més avall).

En aquestes trobades s'ha demostrat la conveniència d'elaborar protocols amb llista d'assistència. Aquests són, segons l'experiència, d'interès també per a altres camps d'energia o cercles d'agents.

REPARTIMENT DE FUNCIONS

L'experiència ha demostrat la conveniència de separar en les reunions entre:

- Reunions de treball de l'equip nucli establert i reunions per a nous interessats
- Qüestions d'organització i de contingut
- Temes com economia (p.ex., procés de balanç), societat (p.ex., esdeveniments, relacions amb els mitjans de comunicació), política (p.ex., comunitats)

Pel que fa a les tasques específiques s'ha demostrat la conveniència de repartir clares responsabilitats per, per exemple:

- Empreses
- Procés a nivell comunal
- Esdeveniments i relacions públiques
- Organització interna
- Responsabilitat financera
- Educació

La cooperació i la coordinació tenen un paper decisiu en l'aprofitament de les sinergies de les activitats regionals. Ambdues activitats confereixen als camps d'energia una plusvàlua de la qual
poden aprofitar-se tant tots els participants com la regió sencera.


EXEMPLE DE PLANIFICACIÓ PER AL PRIMER ANY

Un calendari per a un camp d'energia podria presentar-se, per exemple, de la següent manera:

FASE DE SORTIDA

En els mesos inicials es tracta de posar en moviment el camp d'energia:
- Formació de l'equip-nucli (provisional), primeres trobades i fundació del camp d'energia
- Formulació d'una visió i missió comuna
- Planificar un calendari anual a grans trets amb les metes anuals i les fites (actes, nombre d'empreses pioneres i comunitats del Bé Comú)
- Concertar relacions amb l'Associació de l'EBC i altres camps d'energia
- Creació d'una xarxa de conferenciants, consultor @ si auditor @ s
- Presa de contacte amb iniciatives similars en el marc regional
- Presa de contacte amb les empreses pioneres ja existents i potencials

CONSOLIDACIÓ

Mig any després de la fundació pot ja tenir lloc la primera actuació pública mitjançant un acte inaugural per donar-se a conèixer i impulsar el camp d'energia (p.ex., una conferència). Després podran seguir:

- Trobades públiques amb les noves persones interessades - ampliació de l'equip-nucli
- Incorporació de noves empreses pioneres
- Assessorament del primer grup d'empreses pioneres per un / a Consejer @ de l'EBC
- Cloenda del procés amb una conferència de premsa, per donar sortida a nous grups - efecte magnètic
- Ampliació de la xarxa de conferenciants, consultor @ si auditor @ s
- Ajuda de sortida per a la creació de nous camps d'energia

PASSOS SEGÜENTS

Transcorreguts nou mesos podrien donar altres passos, com la iniciació del procés de la Comunitat del
Bé Comú i de la Regió del Bé Comú i la preparació i realització de sèries de tallers escolars en institucions educatives.

CONCLUSIÓ I PANORÀMICA

Un any després de la fundació es podrà fer l'informe final, així com el nou calendari regional i les estratègies regionals per al proper any.

INSERCIÓ EN EL PROCÉS GENERAL

L'ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT DE LA EBC

Al juny de 2011 va ser creada l'Associació per al foment de l'EBC. El cercle de coordinació de la
Associació consisteix en 10 membres i es veu a si mateix com a suport de tots els cercles d'agents, oferint infraestructura (pàgina web, coordinació) i esforçant-se per una cooperació sinergètica de tots els participants.

HARMONITZACIÓ AMB EL PROCÉS GENERAL

Els següents esdeveniments clau han de contribuir estratègicament a l'harmonització del treball dels camps d'energia amb el procés general:

- Grans reunions i esdeveniments (dramatúrgia completa)
- Conferències de premsa
- Noves publicacions
- Informes destinats a les empreses pioneres i les comunitats del Bé Comú
- Informacions sobre el desenvolupament d'auditoria i assessorament
- Publicitat per a altres esdeveniments / congressos / publicacions / actes

PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS GENERAL

NEWSLETTER & INFORME SETMANAL

Tots els camps d'energia estan cordialment convidats a contribuir amb aportacions de la pròpia regió al Newsletter de l'Associació de l'EBC. Curtes i precises aportacions en anglès que siguin d'interès per a la totalitat poden ser enviades fins a finals de mes a information@gemeinwohl-oekonomie.org. En llengua espanyola s'haurà d'enviar a nodo-comunicacion@economia-del-bien-comun.es. El newsletter serà enviat el primer dia laboral de cada mes.

Delegats A L'ASSEMBLEA DE Delegats

Un camp d'energia té automàticament representació en l'assemblea de delegats a partir dels 15 membres de l'equip nucli. I a partir d'un cert nombre de membres de l'equip nucli podria ser útil dividir el camp d'energia en dues unitats regionals o comunals. A les ciutats podrien sorgir camps d'energia segons els districtes.

COL · LABORACIÓ EN CERCLES D'AGENTS

Els membres del camp d'energia estan cordialment convidats a participar, segons les seves activitats, en els diversos cercles d'agents per, d'aquesta manera, aprendre els uns dels altres i coordinar les corresponents activitats.

COL · LABORACIÓ EN GRUPS DE TREBALL

Tots els col · laboradors d'un camp d'energia estan més convidats a participar activament en el procés general aportant les seves idees i know-how sobre determinats temes en els diversos grups de treball de l'Associació per al Foment de l'EBC.

COL · LABORACIÓ EN LA PÀGINA WEB

Cada camp d'energia obté accés a la pàgina web de l'EBC i pot configurar d'aquesta manera la seva pròpia pàgina, és a dir, posant en línia informacions, fotos i vídeos, posant actes al calendari, afegint noves informacions sobre l'equip, les seves idees conductores i activitats i creant així una plataforma regional per a tots els interessats en l'EBC.

INTERCANVI AMB ALTRES CAMPS D'ENERGIA

Independentment de l'organització jurídica, els camps d'energia es comprometen a establir un intercanvi amb altres camps d'energia (dos cops l'any). La meta d'aquestes trobades és aprendre i créixer en comú.

SUPORT PER PART DE L'ASSOCIACIÓ

L'Associació per al foment de l'EBC posa a disposició dels camps d'energia dels recursos següents:

INFORMACIÓ

- Fullets sobre l'EBC (com a document mestre o en paper amb contribució per les despeses d'impressió)
- Fullet "El camí cap al balanç del Bé Comú"
- Pàgina web de l'Associació amb totes les informacions essencials sobre el procés general de l'EBC:
www.economia-del-bé-comun.org
- Newsletter setmanal "Una mirada al procés general" (serà enviat a totes les coordinadores responsables que al seu torn ho passaran a la seva distribució interna).

COMUNICACIÓ

- Una adreça electrònica per al camp d'energia que pot ser gestionada per diverses persones, per exemple halle@gemeinwohl-oekonomie.org
-Una llista de distribució de correu electrònic per a la comunicació interna, p.ex. ef_basel @ gemeinwohl-
oekonomie.org
- Accés a la pàgina web de l'associació per a tots els membres dels camps d'energia

ALTRES FORMES DE SUPORT

- Suport a través del grup de consellers, auditors i conferenciants
- Pressupost (ajust financer)
- Accés a tots els documents, originals per imprimir i material visual per a les conferències.

AJUDA DE SORTIDA

El nostre equip de camp d'energia (campodeenergia@economia-del-bien-comun.es) dóna suport a totes les qüestions d'organització, com la creació d'adreces de correu electrònic, llistes de correu, gestió de pàgines web i registre d'actes al calendari.

ORGANITZACIÓ JURÍDICA

La fundació d'una associació és optativa per als camps d'energia, no es compta necessàriament amb ella. El grup de treball Energiefeld-Vereine & Finanzausgleich està elaborant actualment el marc de condicions per a això. Una primera versió del model financer conté el model dels tres pilars: Les quotes dels membres (persones particulars i empreses) seran repartides segons una clau encara per definir entre els diferents agents / nivells:

- Associació Internacional
- Associacions a nivell nacional (p. ex., Itàlia, Espanya, Àustria / Suïssa / Alemanya)
- Associacions regionals - per a això es requereix un tresorer


PREGUNTES I AJUDA

Per resoldre dubte dirigeix-te al camp d'energia més proper.